Vijesti

Kategorije

Inspekciju USFDA

U srpnju 2016. godine J.S. Hamilton Poland uspješno je prošao inspekciju USFDA za istraživanje medicinskih proizvoda i polaznih materijala. Kao rezultat pozitivne procjene USFDA koja se smatra jednom od najzahtjevnijih, prestižnih i najutjecajnijih ustanova u farmaceutskoj industriji, J.S Hamilton dobio …

Inspekciju od strane Glavnog farmaceutskog inspektorata

U lipnju 2016. godine J.S. Hamilton laboratoriji uspješno su prošli inspekciju od strane Glavnog farmaceutskog inspektorata, te su kao rezultat toga dobili dozvolu navedenog tijela za proizvodnju, preradu i izmjenu psihotropnih tvari i lijekova.