Petrokemija inspekcijske službe

Inspekcijski nadzor utovara i istovara

Kontinuirana prisutnost inspektora J.S. Hamiltona u lukama, na terminalima i graničnim prijelazima smanjuje financijske gubitke naših klijenata prilikom pretovara, te osigurava nadzor kvalitete tereta.
Nadalje, naša razgranata mreža nudi potpunu uslugu inspekcijskih aktivnosti u području industrijskih postrojenja bilo gdje u zemlji.