Vijesti

Inspekciju od strane Glavnog farmaceutskog inspektorata

U lipnju 2016. godine J.S. Hamilton laboratoriji uspješno su prošli inspekciju od strane Glavnog farmaceutskog inspektorata, te su kao rezultat toga dobili dozvolu navedenog tijela za proizvodnju, preradu i izmjenu psihotropnih tvari i lijekova.