Petrokemija inspekcijske službe

Drvo i drvni proizvodi

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nezavisno je tijelo koje nudi sveobuhvatne analize za kontrolu i inspekciju za tehnološke, energetske ili druge svrhe drvne industrije.
Kao tvrtka s bogatim iskustvom nudimo profesionalne usluge skrojene prema individualnim potrebama naših klijenata.


Naša ponuda uključuje:

  • nadzor utovara i istovara, inspekciju drva i drvnih proizvoda
  • mjerenje, izračun volumena, markiranje i klasificiranje drva sukladno normama PN-D-95000:2002, PN-EN 1309-2:2006, STB 1667:2006, GOST 2292-88 i našim tehničkim specifikacijama
  • kontrola kvalitete i kompatibilnosti drva sukladno PN-D-02006:2000
  • prikupljanje robe sukladno: PN-D-95000:2002, GOST 22296-89 and GOST 2292-88
  • mjerenje vlage robe na licu mjesta
  • prikupljanje uzoraka sa skladišta, vagona, kamiona
  • pripremanje uzoraka za analiziranje
  • rutinske i konačne analize provedene u našim laboratorijima u Gdyniji i Katowicama

Kontinuirana prisutnost inspektora J.S. Hamiltona u lukama, na terminalima i graničnim prijelazima smanjuje financijske gubitke naših klijenata prilikom pretovara, te osigurava nadzor kvalitete tereta.
Nadalje, naša razgranata mreža nudi potpunu uslugu inspekcijskih aktivnosti u području industrijskih postrojenja bilo gdje u zemlji.