Hrana

Označavanje proizvoda

Ispravno označavanje proizvoda ključno je za informiranje potrošača o proizvodu. Opće pravilo zakona o hrani je da je potrošačima potrebno dati informacije koje omogućuju svjesnu odluku pri odabiru prehrambenog proizvoda i sprječavaju prakse koje dovode u zabludu i pogrešno informiraju potrošače.

Opći zahtjevi o označavanju prehrambenih namirnica standardizirani su Uredbom EU 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, u kojoj stoji da deklaracije moraju biti istinite, jasne i lako razumljive.

 

Bilo kakav pokušaj obmanjivanja potrošača zabranjen je, posebno onaj koji može zbuniti ili zavarati potrošača po pitanju:

  • svojstava,
  • sastojaka,
  • količine,
  • trajnosti,
  • zemlje porijekla,
  • načina proizvodnje,
  • pripisivanja proizvodu svojstava koje nema,
  • ukazivanjem na   posebne   karakteristike   hrane   kada   u   stvarnosti  sva  slična  hrana  posjeduje  te  karakteristike

 

J.S. Hamilton nudi usluge savjetovanja u vezi s deklaracijama proizvoda.