Hrana

Analize dodataka prehrani

Dodaci prehrani su koncentrirani izvori nutrijenata ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim utjecajem. Bilo da se konzumiraju u obliku tablete ili kapsule, njihova je svrha dodatak redovnoj prehrani, te se tretiraju kao proizvod koji je između hrane i lijeka. Proizvođači su stoga obvezni pridržavati se propisa i normi koji propisuju maksimalne razine kontaminata i aditiva u prehrambenim proizvodima, kao i njihove hranjive vrijednosti, deklaracija hranjivih vrijednosti i zdravstvenih tvrdnji.

 

Analize dodataka prehrani zahtijevaju iznimno iskustvo i nadzor, te nudimo opsežne analize dodataka prehrani.

 

Takve složene analize trebaju biti provedene u visoko kvalificiranim i akreditiranim laboratorijima u sklopu ocjene sukladnosti, sukladno normama, standardima i protokolima provođenja analiza, te korištenjem najsuvremenijih metoda i opreme.

Potrebno je i priznanje laboratorija kao lidera u implementaciji dobre proizvođačke prakse (GMP).

 

Naša ponuda kontrole kvalitete:

 • Mikrobiologija – akreditirane analize provedene sukladno Europskoj farmakopeji
 • Teški metali
 • Rezidue pesticida
 • Mikotoksini
 • Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)
 • Dioksini, furani i poliklorirani bifenili, PCB-i i dioksinima slični PCB-i
 • Aditivi (zaslađivači, pigmenti, konzervansi i dr)
 • Challenge test
 • Prisutnost i sadržaj alergena
 • pH
 • Minerali: Ca, Na, K, Mg, Fe itd.
 • Profil aminokiselina
 • Sastav masnih kiselina: zasićenih (SAFA), mono-nezasićenih (MUFA), poli-nezasićenih (PUFA), trans masti, omega 3 i omega 6
 • Steroli, uključujući kolesterol
 • Vitamini
 • Nutritivna deklaracija GDA grupa I (proteini, masti, ugljikohidrati, energetska vrijednost)
 • Nutritivna deklaracija GDA grupa II (GDA I grupa + masne kiseline, ukupni šećeri i natrij)

 

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)

 

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi) su organski spojevi koji se sastoje od kondenziranih aromatskih prstenova kao što su:

 • Naftalen
 • Fluoranten
 • Antracen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(a)piren
 • Benzo(k)fluoranten

 

Maksimalna razina PAH-ova propisana je Uredbom Europske komisije (EU) 2015/1933. Novi uvjeti primjenjuju se od 1. travnja 2016. godine, a koji propisuju maksimalne vrijednosti benzo(a)pirena i ukupnu vrijednost benzo(a)pirena, benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena i krizena u dodacima prehrani koji sadrže biljne sastojke i njihove pripravke. Dodaci prehrani koji sadrže propolis, matičnu mliječ, spirulinu i njihove pripravke.

 

Maksimalni iznosi benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima je 10,0 μg/kg a ukupan iznos za navedene analite je is 50,0 μg/kg. Analize koje se odnose na PAH-ove osiguravaju sigurnost potrošača jer proizvodi moraju biti sukladni sigurnosnim propisima.

 

Označavanje hrane

Zbog stalne promjene i potrebe za prilagođavanjem, suvremeni potrošač očekuje točne i razumljive informacije koje će mu pomoći prilikom donošenja svjesnih izbora po pitanju prehrane.

Pitanje informiranja potrošača o hranjivim vrijednostima proizvoda regulirano u skladu s Uredbom  (EU) No 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine, izmjene i dopune Uredbe  (EC) No 1924/2006 i (EC) No 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se ukida Uredba 87/250/EEC, 90/496/EEC, 1999/10/EC, 2000/13/EC, Uredba 2002/67/EC, 2008/5/EC i (EC) No 608/2004. Ispravno označavanje hrane sukladno načelima i propisima zakona o hrani ima značajnu ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane koja se stavlja na tržište. Udio vitamina i minerala u dodacima prehrani, kao i ostalih tvari koje su od hranjivog ili fiziološkog značaja, označavaju se na ambalaži kao brojčani iznos.

 

Mjerna jedinica označavanja određena je Aneksom 1 Uredbe Ministarstva zdravstva od 9. listopada 2007. godine o sastavu i označavanju dodataka prehrani. Udio vitamina, minerala i tvari s hranjivim ili fiziološkim utjecajem označava proizvođač na ambalaži proizvoda ovisno o preporučenim  dnevnim unosima kao postotak, sukladno Aneksu 3 ranije spomenute Uredbe kojim se određuje referentna vrijednost za označavanje dodataka prehrani.

 

Važno je napomenuti da označavanje hranjivih vrijednosti dodataka prehrane nije obvezno. No, ako proizvođač odluči dobrovoljno označiti hranjivu vrijednost dodatka prehrani, oznaka mora biti prilagođena zahtjevima Uredbe (EU) No 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača, te se moraju pratiti zakonodavne smjernice.

 

Oznaka treba pružati informacije o energetskoj vrijednosti, udjelu masti, zasićenih masnih kiselina, ugljikohidrata, šećera, proteina i soli. Ako tijekom proizvodnje nije dodavana sol ili sastojci koji sadrže sol, može se navesti da udio soli postoji samo zbog prirodnog udjela natrija u proizvodu

 

Oznaka hranjivih vrijednosti treba biti, ako to prostor dozvoljava, u tablici i prema posebnom redoslijedu. Ako to prostor ne dozvoljava, deklaracija će biti u linearnom formatu. Dobrovoljne informacije trebaju biti napisane masnim slovima, kako bi se dodatno istaknule:

 • Energetska vrijednost
 • Masti, od kojih:
  • zasićene
  • mono-nezasićene
  • poli-nezasićene
 • Ugljikohidrati od kojih:
  • šećeri
  • polioli
  • škrob
 • Vlakna
 • Proteini
 • Sol
 • Vitamini and minerali

 

Obvezno je količinu izraziti u gramima po 100 grama ili po100 mililitara, te bi trebalo, ako je primjenjivo, dodati iznose po porciji ili po jedinici posluživanja.

Iako su deklaracije hranjivih vrijednosti na dodacima prehrani dobrovoljni, proizvođač se mora voditi zakonodavnim smjernicama u slučaju da se odluči na označavanje.