Potrošački proizvodi

Pakiranje s dječjom zaštitom (CRC)

Naš laboratorij nudi testove pakiranja s dječjom zaštitom sukladno normi ISO 8317:2006P, te stručno iskustvo u ispitivanjima supstanci i analiza klasificiranim u skladu s propisanim kategorijama:

 

  • Kategorija akutne toksičnosti 1-3
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (TCO) – jednokratno izlaganje – kategorija 1
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (TCO) – ponavljano izlaganje – kategorija 1
  • Korozija ili iritacija kože – kategorija 1
  • Sadrži 3% metanola i/ili 1% diklormetana
  • Toksična opasnost od udisanja osim u aerosolnim supstancama/mješavinama stavljenim na tržište ili u zatvorenim pakiranjima za proizvodnju aerosola