Hrana

Analize kretanja

Postojeći zakonski okviri opisani Uredbom (EC) No 2073/2005 od 15. studenog 2005. godine o mikrobiološkim kriterijima za hranu (s izmjenama) primoravaju subjekte u poslovanju s hranom da prate kretanja u rezultatima analiza, te u slučaju nezadovoljavajućih rezultata, poduzmu prikladne radnje s ciljem ispravljanja situacije i obuzdavanja mikrobiološke opasnosti. Proizvođači bi na temelju takvih kretanja trebali zasnivati svoje procjene rizika i periodički pregledati mikrobiološke kriterije određene ranije spomenutom uredbom i ako je potrebno, ispraviti ih ili nadopuniti.

 

Naši će stručnjaci pomoći pri razvoju statističkih analiza podataka vezanih za proizvodni postupak i praćenje okoliša, te će pokazati vezu između promatranih varijabli i proteklog vremena. Za ovu se svrhu koriste podaci dobiveni sistematskim uzorkovanjem sirovina i okolišnih studija. Razvijamo kontrolne kartice zasnovane na rezultatima analiza naših laboratorija, ali i na rezultatima analiza laboratorija naših klijenata.