Certifikati

Certifikati

PN EN-ISO/IEC 17025:2005 STANDARD - AKREDITACIJA ISPITNOG LABORATORIJA J.S. HAMILTON POLAND (No. AB 079)

Prvu je akreditaciju laboratoriju 1996. godine dodijelio Poljski centar za Ispitivanja i Certifikaciju za područje ispitivanja hrane, goriva i gnojiva. Ta je akreditacija potvrdila da tehnička sposobnost i organizacijski sustav odgovaraju zahtjevima uvjerenja o kvaliteti, koje je kasnije zamijenjeno sa PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standardom i certifikatom izdanom od strane Poljskog Centra za Akreditaciju (PCA).   U razdoblju od 1998. do 2005. godine laboratorij je akreditiro i Francuski akreditacijski odbor (COFRAC) prema francuskim standardima - prvo prema ISO/IEC 25, PN-EN 45001 standardu i 1002 COFRAC dokumentu, a kasnije prema NF EN ISO/IEC 17025 standardu. Ta akreditacija je prestala vrijediti nakon ulaska Poljske u EU pri čemu je PCA akreditacija postala međunarodno valjanom.   Vidi više

Vidi više

EN ISO/17020:2004 STANDARD - AKREDITACIJA ZA NEOVISNO INSPEKCIJSKO TIJELO J.S. HAMILTON POLAND (No. AK 011)

U ožujku 2005. godine, J.S. Hamilton Poljska Sp. z o.o. akreditiro je Poljski centar za akreditaciju kao neovisno inspekcijsko tijelo u tipu A (Treća strana) u skladu s međunarodnim standardom EN ISO/IEC 17020:2004 (bivši EN 45004). Akreditacijska aktivnost definirana je u području akreditacije br. AK 011 – detalji dostupni na službenoj web-stranici PCA: www.pca.gov.pl Dobivene akreditacije potvrđuju potpunu nezavisnost i integritet J.S. Hamilton Poljska Sp. z o.o. kao neovisne inspekcijske tvrtke, koja radi u skladu s najvišim standardima djelatnosti.   Vidi više

Vidi više

J.S. HAMILTON MAZOWSZE ISPITNI LABORATORIJ – PCA AKREDITACIJA U SKLADU S MEĐUNARODNIM STANDARDOM EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARD (No. AB 404)

Mikrobiološki laboratorij u Makow Mazowieckom akreditiran je 2002. godine za područje analize sirovog mlijeka.  Akreditacija je potvrđena Certifikatom No. AB 404 izdanim od strane Poljskog akreditacijskog centra. Nakon pripajanja Hamilton grupaciji laboratorija 2010. godine, a kao rezultat uspješnog fizikalnog kontrolnog pregleda, akreditacija je značajno proširena na analize hrane i kozmetike, a 2012. još i na analizu vode za piće. Vidi više

Vidi više

J.S. HAMILTON ROMANIA ISPITNI LABORATORIJ – RENAR AKREDITACIJA U SKLADU S MEĐUNARODNIM STANDARDOM EN ISO/CEI 17025:2005 STANDARD (No. LI 1081)

Prvi Hamiltonov mikrobiološki laboratorij u Rumunjskoj dobio je sanitarno-veterinarsku autorizaciju, te autorizaciju za sigurnost hrane u prosincu 2014. godine. Spektar analiza laboratorija uključuje analize proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i vode. Pouzdanost, preciznost i potpuna neovisnost laboratorija potvrđeni su Akreditacijskim udruženjem RENAR, koje je priznato kao Nacionalno akreditacijsko tijelo (OG/2009). Broj akreditacije LI 1081, dodijeljen 23. prosinca 2015. godine, potvrđuje nadležnost laboratorija u sukladnosti sa zahtjevima standarda  EN ISO/CEI 17025:2005.  

Vidi više

J.S. HAMILTON BALTIC ISPITNI LABORATORIJ – LATAK AKREDITACIJA U SKLADU S MEĐUNARODNIM STANDARDOM LVS EN ISO/IEC 17025:2005 (No. LATAK-T-544)

Akreditaciju J.S. Hamilton Baltic mikrobiološkom laboratoriju dodijelio je Latvijski nacionalni akreditacijski ured (LATAK). Laboratorij je nadležan za provođenje analiza sukladno standardu LVS EN ISO/IEC 17025:2005. Identifikacijski broj laboratorija je LATAK-T-544. Laboratorij je akreditiran u prosincu 2015. godine za područje mikrobiološke analize vode, prehrambenih namirnica i hrane za životinje. Područje akreditacije prošireno je 2016. godine na mikrobiološke analize kozmetike.

Vidi više

J.S. HAMILTON HUNGARY ISPITNI LABORATORIJ - NAH AKREDITACIJA U SKLADU S MEĐUNARODNIM STANDARDOM MSZ EN ISO/IEC 17025: (no. NAH-1-1801/2016)

Mikrobiološki laboratorij J.S. Hamilton u Mađarskoj akreditiran je od strane Nacionalnog akreditacijskog tijela (NAH) 16. studenog 2016. godine pod brojem NAH-1-1801/2016, te je akreditacija valjana do 15. studenog 2021. godine. Nacionalni ured za sigurnost lanca hrane odobrio je rad mikrobiološkog laboratorija 27. lipnja 2016. godine, pod brojem 131/2016/Lab/NÉBIH.

Vidi više

J.S. HAMILTON CROATIA ISPITNI LABORATORIJ – AKREDITACIJA HAA SUKLADNO MEĐUNARODNOM STANDARDU HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 (No. 1431)

Laboratorij J.S. HAMILTON CROATIA (ranijeg naziva LABOSANO) svoju je prvu akreditaciju dobio u rujnu 2013. godine, koja je nakon uspješnog pripajanja HAMILTON grupaciji prenesena na novi naziv tvrtke, J.S. HAMILTON CROATIA. Laboratorij provodi mikrobiološke i kemijske analize hrane, hrane za životinje, vode i okolišnih uzoraka, kao i kozmetike.  Laboratorij J.S. HAMILTON CROATIA je službeni laboratorij za analizu hrane priznat i od strane Ministarstva poljoprivrede.

Vidi više

CERTIFIKAT DOBRE PROIZVODNE PRAKSE (GMP) ZA KEMIJSKE I FIZIKALNE ANALIZE FARMACEUTSKIH PROIZVODA NAMIJENJENIH ZA LJUDSKU I ŽIVOTINJSKU POTROŠNJU

Laboratorij J.S. Hamilton Poland kao profesionalni pružatelj usluga analiza farmaceutskoj industriji ima sve potrebne certifikate I odobrenja, među kojima i GMP certifikat izdan od strane Glavnog farmaceutskog inspektorata. Certifikat potvrđuje implementaciju i dosljednost prema pravilima Dobre proizvodne prakse koja jamči da su istraživanja provođena s primjenom priznatih standarda i analitičkih procedura.

ODOBRENJE GLAVNOG FARMACEUTSKOG INSPEKTORATA ZA PROIZVODNJU MEDICINSKIH PROIZVODA ZA PODRUČJE KEMIJSKIH I FIZIKALNIH ANALIZA

J.S. Hamilton Poland dobio je odobrenje Glavnog farmaceutskog inspektorata za proizvodnju medicinskih proizvoda za područje kemijskih i fizikalnih analiza 2006. godine. Odobrenje potvrđuje da je naša stručnost, kao i znanstveni i istraživački potencijal u skladu sa zahtjevima vanjskih laboratorija za kontrolu kvalitete koji pružaju analitičke usluge farmaceutskoj industriji.

ODOBRENJE ZA PROIZVODNJU, OBRADU I PRERADU PSIHOTROPNIH TVARI I LIJEKOVA, TE DOZVOLA KOJOM SE OMOGUĆUJE POSJEDOVANJE ILI STAVLJANJE NA TRŽIŠTE OPOJNIH PREKURSORA PRVE KATEGORIJE

Laboratorij J.S. Hamilton Poland 2016. je godine prošao inspekciju Glavnog farmaceutskog inspektorata, uslijed čega je dobio dozvolu za proizvodnju, obradu i preradu psihotropnih tvari i lijekova, koja omogućuje posjedovanje ili stavljanje na tržište opojnih prekursora prve kategorije. Ova nam ovlaštenja omogućuju provođenje analiza i istraživanja medicinskih proizvoda, kao i polaznih materijala pod stručnim nadzorom.

INSPEKCIJA AMERIČKE AGENCIJE ZA HRANU I LIJEKOVE (FDA)

U srpnju 2016. godine je u J.S. Hamilton Poland izvršen inspekcijski nadzor Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), u području analize medicinskih proizvoda i polaznih materijala. Laboratorij je dobio pozitivnu procjenu Agencije koja se smatra jednom od najzahtjevnijih, najcjenjenijih i najutjecajnijih u farmaceutskoj industriji. Uskoro očekujemo i službeno odobrenje FDA (FDA obrazac 483), kojim će biti potvrđena naša stručnost, te usklađenost sa zahtjevima Dobre proizvodne prakse (GMP).

Vidi više