Petrokemija inspekcijske službe

Usluge testiranja laboratorija

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. analiza goriva dostupna je za sve proizvode iz sektora: benzin, dizel, loživo ulje, rezidualno ulje, bazna ulja, stisnuti parafin, parafin vosak, sirovu naftu, UNP, propan, butan, propilen, prirodni plin, ugljen, koks, biomasu, kemikalije, alkohole. Naš vrhunski opremljen laboratorij u Małaszewiczama nudi brze i pouzdane rezultate s kompetitivnim vrijednostima nužnima za carinjenje.

J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – usluge laboratorijskih analiza
Neovisne analize goriva akreditiranih laboratorija J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. baza su za financijske pregovore pružajući pouzdane informacije o kvaliteti analiziranih proizvoda.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. analitički laboratoriji provode petrokemijske analize:

 

 • motornog goriva – benzin, dizel
 • ukapljenog naftnog plina – UNP, propilen, propan, butan i dr.
 • plinova bogatih metanom – prirodni plin, LNG, CNG, bioplin
 • biokomponenti u gorivu – bioetanol, metilni esteri masnih kiselina (FAME)
 • loživog ulja (lako i teško loživog)
 • brodskih goriva
 • sirove nafte
 • mekog i parafinskog vosak
 • petrokemijskih proizvoda i kemikalija
 • ugljena, koksa
 • otpada prilikom izgaranja
 • biomasa i alternativnih goriva
 • ulja
 • identifikacija sastava naftnih mješavina
 • identifikacija nečistoća u tehnološkim i komunalnim postrojenjima