Vijesti

Inspekciju USFDA

U srpnju 2016. godine J.S. Hamilton Poland uspješno je prošao inspekciju USFDA za istraživanje medicinskih proizvoda i polaznih materijala. Kao rezultat pozitivne procjene USFDA koja se smatra jednom od najzahtjevnijih, prestižnih i najutjecajnijih ustanova u farmaceutskoj industriji, J.S Hamilton dobio je odobrenje bez zamjerki, što je vidljivo u Obrascu 483.