Farmaceutika

Analiza sirovina i biljnih proizvoda

Pesticidi

Iako korištenje pesticida može pomoći u poboljšanju proizvodnje, istovremeno može dovesti do akumulacije štetnih kemijskih rezidua u biljnim proizvodima, zbog čega je testiranje na ostatke pesticida u tragovima postalo nužno.

Slijedom razvoja i ekspanzije korištenja pesticida, Europska farmakopeja implementirala je norme koje ograničavaju proizvođačima korištenje pesticida u biljnim proizvodima. Kako bi se osigurala sigurnost biljnih medicinskih proizvoda, proizvođač mora posjedovati certifikat o provođenju analiza rezidua pesticida.

 

U laboratorijima J.S. Hamilton kontinuirano istražujemo inovativne metode analiza koje unaprjeđuju učinkovitost analiza sukladno smjernicama Europske farmakopeje.  Stoga smo validirali tri metode procjene rezidua pesticida u biljnim proizvodima.

 

  • Označavanje rezidua pesticida u biljnim proizvodima korištenjem analitičkih metoda plinske kromatografije u kombinaciji s masenom spektrometrijom GC/MS/MS (metoda PES/01/2011/1);
  • Metoda označavanja koja određuje količinu anorganskih bromida korištenjem plinske kromatografije s ECD detektorom (metoda PES/02/2011/1);
  • Označavanje ditiokarbamatnih rezidua računatih kao ugljični disulfid određen plinskim kromatografom s ECD detektorom (metoda PES/03/2011/1).

 

Aflatoksini

Još jedna opasnost po zdravlje potrošača može biti kontaminacija biljnih pripravaka kancerogenim aflatoksinima. Pripadaju grupi mikotoksina, a proizvode ih određene vrste plijesni.

Najčešći aflatoksini koji se nalaze u prehrambenim proizvodima, uključujući i biljnim pripravcima, su aflatoksini B1, B2, G1 i G2. Kancerogeni su, genotoskični i hepatotoksični. Od navedenih, B1 se smatra najtoksičnijom prirodnom kancerogenom tvari. Proizvođači su stoga obvezni pridržavati se ograničenja Europske farmakopeje i analizirati nivoe aflatoksina B1 u biljnim pripravcima. Monografija Ph. Eur. 01/2008:20818 propisuje metodu određivanja udjela aflatoksina B1 u biljnim pripravcima (“Određivanje aflatoksina B1 u biljnim pripravcima”).

 

U našim laboratorijima razvili smo i validirali sljedeće metode:

 

  • Metoda određivanja aflatoksina B1 u biljnim materijalima sukladno zahtjevima Farmakopeje (AFL/55/2010/1).
  • Metoda određivanja aflatoksina B1 i ukupan iznos aflatoksina B1, B2, G1 and G2 u biljnim materijalima sukladno zahtjevima Farmakopeje. Metoda pokriva spektar od 1,0µg/kg do 6,0µg/kg za svaki od aflatoksina B1, B2, G1 i G2 (AFL/01/2012/1).