Hrana

Analiza tereta

Analiza tereta potrebna je kako bi se dobile informacije o mikroorganizmima dodanim u prehrambene namirnice i skladištenima u predvidivim uvjetima transporta i distribucije, te kako se oni odražavaju na predviđeni rok trajnosti proizvoda. U našim laboratorijima provodimo mikrobiološke analize tereta s ciljem procjene potencijala rasta (δ). Cilj studije je potvrda da gotovi proizvodi zadovoljavaju sigurnosne kriterije po pitanju mikroorganizama kroz cijeli njihov predviđeni rok trajnosti. Naša je ponuda usmjerena na proizvođače gotovih jela koji žele kontrolirati kontaminaciju mikroorganizmima i rast patogena u proizvodu do kraja roka trajnosti.

 

Analize roka trajanja treba provoditi u sljedećim slučajevima:

  • razvoj ili izmjena proizvoda
  • razvoj ili izmjena proizvodnog postupka
  • priprema nove ambalaže
  • značajna promjena u sastavu ili ambalaži postojećeg proizvoda
  • promjena mjesta proizvodnje ili proizvodnog pogona,
  • analize roka trajnosti nisu ranije provođene

 

Analiza tereta provodi se sukladno Vodiču za provođenje istraživanja o sukladnosti s kriterijima za bakteriju Listeria monocytogenes u gotovoj hrani do isteka roka trajanja (verzija 3.-6. lipnja, 2014.) i NF V standardima 01-009 Sljedivost i sigurnost hrane – Upravljanje i higijena – Upute za izvođenje mikrobioloških ispitivanja rasta (2. svibnja, 2014.).

 

U svakoj fazi našeg istraživanja koristimo tehnologiju kako bismo razvili studije za specifične proizvode i mikroorganizme ovisno o rasporedu proizvodnje i uvjetima. Poznavanje pH, aktiviteta vode, temperature i vremena skladištenja, dodanih konzervansa i prisutnosti starter kultura pomažu pri ispravnom osmišljavanju studije. Rezultati analiza tereta potrebni su za kvalifikaciju proizvoda kao gotovog jela u kojem su mikroorganizmi prisutni, odnosno kao gotovo jelo u kojem to nije slučaj.

Ako je poznat početni nivo kontaminacije, potencijal rasta mikroorganizama omogućuje predviđanje konačne koncentracije za identične namirnice, sojeve i načine skladištenja. Potencijal rasta može se iskoristiti i kako bi se izračunala početna koncentracija u prehrambenim namirnicama, s ciljem usklađivanja s određenim ograničenjem na kraju roka valjanosti.