Certifikati

Dobra klinička praksa (GCP)

Dobra klinička praksa (GCP) međunarodni je etički i znanstveni standard kvalitete za oblikovanje, provođenje i zabilježavanje ispitivanja koja uključuju sudjelovanje ljudi. Sukladnost ovom standardu osigurava zaštitu prava, sigurnosti i dobrobiti sudionika u ispitivanju, u skladu s načelima navedenima u Helsinškoj deklaraciji, kao i da su rezultati kliničkih ispitivanja vjerodostojni.

 

Kozmetički laboratoriji J.S. Hamiltona djeluju prema standardima dobre kliničke prakse, što znači:

 • Klinička ispitivanja provode se sukladno etičkim načelima prema Helsinškoj deklaraciji, te da su u skladu s načelima dobre kliničke prakse i primijenjenim regulatornim zahtjevima
 • Prije početka ispitivanja predvidljivi rizici i nepogodnosti odvagnuti su u odnosu na očekivane prednosti za ispitanika i društvo. Ispitivanje treba biti započeto i nastavljeno samo ako očekivane prednosti opravdavaju rizike
 • Prava, sigurnost i dobrobit ispitanika najvažnije su okolnosti koje treba uzeti u obzir, važnije od znanstvenih i javnih interesa
 • Dostupne kliničke i nekliničke informacije o ispitivanom proizvodu bit će prikladne za podržavanje pretpostavljenog kliničkog ispitivanja
 • Klinička ispitivanja bit će znanstveno utemeljena i opisana jasnim i detaljnim protokolom
 • Ispitivanje će se provesti sukladno protokolu kojeg su prethodno odobrili nadzorni odbor ustanove i/ili nezavisno etičko povjerenstvo
 • Medicinska njega pružena ispitanicima ili medicinske odluke donošene u njihovo ime uvijek će biti odgovornost kvalificiranog liječnika ili, kad to prilike zahtijevaju, kvalificiranog stomatologa
 • Svaki pojedinac uključen u provođenje ispitivanja bit će osposobljen, educiran i dovoljno iskusan za provođenje svojih zadataka
 • Dobrovoljan pristanak bit će pribavljen od svih sudionika prije početka kliničkog ispitivanja
 • Sve informacije vezane za kliničko ispitivanje bit će zabilježene, obrađene i pohranjene na način kojim se omogućava točnost istih
 • Povjerljivost podataka kojima bi se mogli identificirati sudionici bit će zaštićena, poštujući privatnost i pravila povjerljivosti sukladno primijenjenim regulatornim zahtjevima
 • Predmeti ispitivanja proizvedeni su, rukovani i pohranjeni u skladu s načelima dobre proizvodne prakse, a koriste se sukladno odobrenom protokolu
 • Implementirat će se sustavi s postupcima koji osiguravaju kvalitetu svakog aspekta ispitivanja.

 

Tijekom studije vodimo dokumentaciju prema načelima dobre kliničke prakse (obrazac za prikaz slučaja, obrazac suglasnosti, nuspojave i dr.). Naši voditelji projekata i njihovi pomoćnici u konstantnom su kontaktu s klijentom.