Potrošački proizvodi

Svijeće ili sirovine korištene u njihovoj proizvodnji

Svijeće, kao jedan od najranijih načina osvjetljavanja, imaju značajnu funkciju za ljudski rod već više od 2000 godina. Tijekom tog vremena razvila se potreba za poboljšanjem kvalitete svijeća, kao i njihove sigurnosti, te smanjenja rizika od samozapaljenja, požara u kućanstvu i time nastale štete, opekotina i štetnih posljedica od toksičnih materijala i čađe. Danas su potrošači svjesni takvih rizika.

 

J.S. Hamilton nudi laboratorijska ispitivanja sigurnosti, smanjujući rizike, te tako pomažući ne samo proizvođačima prilikom proizvodnje boljih i kvalitetnijih proizvoda, nego i ulijevajući povjerenje kupcima da su takvi proizvodi sigurni za upotrebu u njihovim kućanstvima.

 

J.S. Hamilton laboratoriji nude detaljne analize i procjene:

 • sirovina (voštana osnova)
 • svijeća
 • lučica
 • plutajućih svijeća
 • zavjetnih svijeća
 • svijeća za odbijanje insekata

 

Svi se testovi provode sukladno normama PN-EN, EN, ASTM, DGF-Einheitsmethoden, IOS (Ikea), te standardima

 • EN 15493:2007
 • EN 15426:2007
 • RAL-GZ 041
 • IKEA IOS-PRS-0007

 

Za svijeće i svijećama slične voštane proizvode J.S. Hamilton nudi:

 • vizualni pregled
 • procjenu stabilnosti
 • procjenu vremena gorenja
 • procjenu indeksa čađe/dima
 • ostala ispitivanja nužna za proizvodnju svijeća