Igračke i proizvodi za djecu

Kemijske analize

J.S. Hamilton laboratoriji nude opsežna testiranja igračaka i proizvoda za djecu.

Testiranje sigurnosti igračaka sukladno standardima Direktive 2009/48/EC o sigurnosti igračaka i drugih standarda:
HRN EN 71-1:2015/Ispr.1:2016 Sigurnost igračaka — 1. dio: Mehanička i fizikalna svojstva
HRN EN 71-2:2014 Sigurnost igračaka — 2. dio: Zapaljivost (EN 71-2:2011+A1:2014)
HRN EN 71-3:2014 Sigurnost igračaka — 3. dio: Otpuštanje određenih elemenata (EN 71-3:2013+A1:2014)
HRN EN 71-8:2012 Sigurnost igračaka — 8. dio: Igračke za fizičku aktivnost u kućanstvu (EN 71-8:2011)
HRN EN 71-9/10/11:2008 Sigurnost igračaka — 9. dio: Organski kemijski spojevi — Zahtjevi/Priprema uzorka i ekstrakcija/Metode ispitivanja
Određivanje opasnih supstanci (ftalati, primarni aromatski amini, azo boje, policiklički aromatski ugljikovodici) u igračkama i proizvodima namijenjenima djeci prema Uredbi (EC) 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća vezano za registraciju, procjenu, autorizaciju i zabranu kemikalija (REACH)
HRN EN 1400-3, HRN EN 14372, HRN EN 12586, HRN EN 1930 – kemijske analize poput određivanja udjela hlapljivih tvari i migracije antioksidanata, bisfenola A (BPA) i formaldehida
Analiza ukupne migracije sukladno seriji normi HRN EN 1186 i analiza specifične migracije sukladno seriji normi HRN EN 13130
Određivanje udjela žive, kadmija, olova, kroma VI, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difenil etera (PBDE) sukladno Direktivi 2011/65/EU (ROHS)

toys@hamilton.com.pl