Petrokemija inspekcijske službe

Analize gnojiva, nadzor utovara i istovara

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nudi monitoring kvalitete i kvantitete, te čuva i osnažuje ugled naših klijenata i njihovih proizvoda za gnojidbu. Kao iskusna tvrtka , J.S. Hamilton nudi profesionalne usluge skrojene prema individualnim potrebama naših klijenata.

 

Naša ponuda:

 

  • Nadzor utovara, istovara i prekrcaja
  • Određivanje količine tereta pomoću gaza broda
  • Inspekcija čistoće spremnika, vagona i skladišta
  • Organoleptička procjena – vlaga, stupanj kontaminacije
  • Uzorkovanje sa skladišta na terminalima, u vagonima, u tovarnom prostoru
  • Priprema uzoraka ugljena i koksa
  • Finalno i rutinsko testiranje u našem laboratoriju u Gdyniji
  • Skladištenje uzoraka
  • Arbitrarna i komparativna analiza