Hrana

Mikrobiološke analize

Bakterije su se pojavile na Zemlji prije otprilike 3,5 milijardi godina. Evolucijom su bakterije razvile nove načine metaboličkih reakcija, načina primanja energije i hrane, što im je pomoglo da preplave svako okruženje. Bakterije su ključni dio našeg svijeta i, iako imaju brojne korisne funkcije, mogu biti i štetne te uzrokovati brojne bolesti ljudi, životinja i biljaka. Većina se bolesti prenosi s čovjeka na čovjeka ili sa životinje na čovjeka, a samo je manji broj prenosiv putem hrane. Trovanje hranom je najpoznatiji takav oblik, a uzrokuju ga infekcije mikroorganizmima ili njihovim toksinima.  Svaki je proizvođač hrane odgovoran za sigurnost i kvalitetu njegovog proizvoda.

 

Postojeći zakoni koji se primjenjuju cijelim prehrambenim lancem osmišljeni su tako da svedu rizik na najnižu moguću razinu, uključujući i mikrobiološke opasnosti. Mikrobiološke su analize stoga sastavni dio kontrole sigurnosti hrane, omogućujući praćenje trenutačne situacije, analizu trendova i nove opasnosti.

 

Naši mikrobiološki laboratoriji nude analize kojima se provjeravaju sigurnost prehrambenih proizvoda i higijena prostora, sukladno ISO i EN standardima uz korištenje najnovije opreme i testova kojima se prati mikrobiološka kontaminacija kroz cijeli postupak proizvodnje. Koristimo klasične tehnike ali i PCR analize. Laboratorij osigurava kvalitetu svojih istraživanja kroz standardizaciju analitičkih procedura sukladno zahtjevima EN-ISO 7218: 2007 / A1: 2013 “Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — Opći zahtjevi i upute za mikrobiološka ispitivanja” uz pouzdane i ponovljive rezultate. Nudimo određivanje i brojanje patogenih organizama u hrani i hrani za životinje.

 

Provodimo i analize čistoće proizvodnog pogona – proizvodnih površina, ruku i odjeće zaposlenika. Uzimamo uzorke s površina sukladno ISO 18593: 2005 korištenjem briseva ili otisaka. Provodimo i uzorkovanje zraka u sklopu okolišnih uzoraka.