Hrana

Praćenje okoliša u postupku proizvodnje prehrambenih proizvoda

Kontrole čistoće

Sukladno važećim zakonskim okvirima, proizvođač prehrambenih proizvoda mora nadzirati ne samo sirovinu i gotov proizvod, već i cijeli proizvodni postupak. Uredba  (EC) 2073/2005 od 15. studenog 2005. godine o mikrobiološkim kriterijima za hranu (s izmjenama) uvodi mikrobiološke kriterije koji se odnose na sigurnost hrane i higijenu u tijeku proizvodnje. Mikroorganizmi koji koloniziraju radne površine, ruke i odjeću radnika, često su izvor sekundarne kontaminacije sirovine, polugotovih i gotovih proizvoda, a među njima se posebno izdvajaju mikroorganizmi koji koloniziraju biološke membrane (biofilm).

Višestruki slojevi biofilma otežavaju učinkovitost sredstva za dezinfekciju, čije se djelovanje obično ograničava samo na gornji sloj mikroorganizama.  Ne treba isključiti niti pojavu otpornih sojeva koji rastu i razvijaju se, a što može biti rezultat dugotrajnog korištenja istog sredstva za dezinfekciju. Takvi uvjeti mogu dovesti do sekundarnog onečišćenja.

 

Stupanj kontaminacije površine važan je indikator mikrobiološke čistoće opreme i ispravnog načina pranja i dezinfekcije.

 

Našim se klijentima nudi pomoć pri detekciji izvora mikrobioloških opasnosti, što uključuje sveobuhvatnu uslugu potvrde ispravnog i učinkovitog načina čišćenja s posebnim naglaskom na dezinfekciju, korištena sredstava za čišćenje, mikrobiološku analizu okolišnih studija, identifikaciju fenotipa izoliranih mikroorganizama i identifikaciju međuovisnosti, izvora opasnosti i preporuke higijene okoliša.