Kozmetika

Stabilnost i kompatibilnost kozmetičkih proizvoda

Kvalificirani stručnjaci procjenjuju sukladnost novog ili izmijenjenog proizvoda standardima označavanja (razdoblje nakon otvaranja (PAO), rok trajanja), te jesu li na funkcionalnost proizvoda negativno utjecali predviđeni rok trajanja i korištenje. Posebno osmišljeni testovi stabilnosti i kompatibilnosti, ovisno o vrsti proizvoda, potvrđuju ili osporavaju stabilnost organoleptičkih svojstava, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških svojstava i njihove kompatibilnosti s originalnim pakiranjem.

 

Testovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • Uredba (EC) 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima od 30. studenog 2009. godine
 • Smjernice o testiranju stabilnosti kozmetičkih proizvoda, ožujak 2004. godine (CTFA)
 • Označavanje kozmetičke trajnosti sukladno Uredbi 1223/20009/WE Tehničkog vodiča Poljskog saveza kozmetičke industrije, Varšava, 20. studenog 2013. godine
 • Praktična primjena Članka 6 (1)(c) Direktive za kozmetičke proizvode (76/768/EEC) Označavanje trajnosti proizvoda “razdoblje nakon otvaranja”
 • Protokoli testiranja i tehničke upute J.S. Hamilton International Sp. z o.o.

 

VRSTE TESTOVA:

 • Stabilnost i kompatibilnost kozmetičkih proizvoda
 • Stabilnost i kompatibilnost kozmetičkih proizvoda – organoleptička procjena
 • Razdoblje nakon otvaranja (PAO)

 

Naši laboratoriji provode sljedeće testove stabilnosti i kompatibilnosti proizvoda pri skladištenju:

 

 • Test otpornosti na temperaturu 0 (25°C)
 • Test otpornosti na temperaturu I (40°C)
 • Test otpornosti na temperaturu II (5°C)
 • Test otpornosti na temperaturu III (-5°C)
 • Test otpornosti na temperaturu IV (-10°C)
 • Ispitni ciklus (2 temp./3 temp.)
 • Test otpornosti na svjetlo