Ispitivanje okoliša

Analize okolišnih uzoraka

Stručnjake J.S. Hamilton Poland ekspertiza u području savjetovanja i zaštite okoliša čini liderima na tržištu. Naš tim vrhunski kvalificiranih stručnjaka nudi savjete i pomoć oko projektne dokumentacije uz analitičke i razvojne usluge.

 

Usluge okolišne razvojne dokumentacije:

 

1. Priprema zahtjeva za integrirane dozvole s kompletnom dokumentacijom, kao i potvrda, dopuna i izmjena dozvola, uključujući inicijalne izvještaje (prikupljanje, analiza i pregled rezultata u obliku izvještaja) ili procjena ne postojanja potrebe za inicijalnim izvještajem (preliminarna analiza).

2. Priprema sektorskih dozvola:

 

U području gospodarenja otpadom:

 

 • zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodni otpad
 • dokumentacija i zahtjev za izdavanje dozvole za prikupljanje i obradu otpada
 • zahtjev za izdavanje dozvole za prijevoz otpada
 • godišnja analiza stanja komunalnog otpada

 

U području industrije voda/otpadnih voda:

  Vodopravne dozvole (uključujući izmjene i dopune) za:
 • apstrakcija podzemnih i površinskih voda
 • ispuštanje otpadnih voda u vode ili tlo
 • ispuštanje industrijske otpadne vode u sustave odvodnje

 

U području emisije u zrak:

 • zahtjevi za ispuštanje plinova i prašine u zrak
 • prijavljivanje postrojenja koja ne zahtijevaju posebnu dozvolu, a koja ispuštaju plinove1. Priprema izviješća o otpadu i okolišnih naknada2. Revizija okoliša uključujući:
   • detaljna analiza utjecaja postrojenja na okoliš
   • određivanje službenih i pravnih zahtjeva za određeno postrojenje i korištenu tehnologiju
   • pregled i procjena ispravnosti i cjelovitosti dokumentacije u području zaštite okoliša
   • potvrda, dopune i prilagodbe dozvola i ovlasnica potrebama postrojenja
   • verification, update and adjustment of the permits and authorizations to the needs of the plant

  3. Savjetovanje po pitanjima okolišnih zakonskih regulativa, djelovanje sukladno dobivenim dozvolama, učinkovitim rješenjima, te cjelokupna podrška korisniku.

  4. Za realizirane investicije:

   • Projektna dokumentacija

  5. Izvještaji o aktivnostima koje utječu na okoliš

  6. Upute kako upravljati odlagalištima

 

 

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. laboratoriji provode analize i ispitivanja na prikupljenim uzorcima koji se odnose na zaštitu okoliša. S našim timom vrhunskih stručnjaka, izvrsno obučenog osoblja i uzorkivača, te inovativnim softverskim rješenjima rukovanja uzorcima, te mrežom istraživačkih laboratorija diljem zemlje, omogućuju nam pružanje usluga na najvišem nivou. Naš je centralni laboratorij opremljen najnovijom opremom i sofisticiranim ispitnim uređajima koji omogućuju precizna mjerenja i pouzdane rezultate za više tisuća uzoraka godišnje. Štoviše, naša integrirana mreža laboratorija lociranih diljem zemlje omogućuje implementaciju mikrobiloških istraživanja u najkraćem mogućem vremenskom roku, što je ključno za kvalitetu rezultata.
Sukladno akreditaciji No. AB 079, naši laboratoriji provode usluge analize okolišnih uzoraka uključujući:
1. Analizu kvalitete vode za piće – nadzor i pregled, analiza novih vodovodnih priključaka
2. Ispitivanje bazenskih voda na licu mjesta ili u laboratoriju
3. Analiza vode iz pezometara, podzemnih i površinskih voda
4. Analiza otpadnih voda

 • industrijske otpadne vode
 • kućanske otpadne vode

5. Ispitivanje otpada – uključuje analizu otpada s odlagališta ili izdvojenog kao energenta
6. Analiza otpadnog mulja – recikliranje i ponovna upotreba poljoprivrednog otpada
7. Ispitivanje tla – studije koje osiguravaju sigurnost novih investicija
8. Testiranje sedimenta morskog tla – koje kao rezultat ima pročišćavanje lučkih kanala

 

Mjerenje koncentracije emisije u zrak:

 • ispušnih plinova (goriva, biogoriva, biomasa, otpadnih procesnih plinova)
 • organskih supstanci
 • anorganskih supstanci
 • Ukupnih hlapivih organskih spojeva (TVOC)
 • prašine
 • finih čestica PM2,5 i PM10 – metoda slijeda utjecaja
 • plina
 • metala i njihovih spojeva
 • nekontrolirane i difuzne emisije iz industrijskih postrojenja (VOC)

 

Učinkovitost pročišćivača:

 • uklanjanje prašine, odsumporavanje dimnih plinova (FGD), denitrogenacija
 • smanjenje produkata izgaranja, apsorpcija, apsorpcija kemijskih spojeva
 • organskih supstanci
 • anorganskih supstanci

 

Komprimirani zrak za opću upotrebu sukladno standardu EN ISO 8573-2:2000:

 • kvantitativna analiza ulja
 • broj elemenata
 • temperatura kondenzacija

sastav frakcije prašine korištenjem laserske difrakcije u rasponu od 0,2 to 2000 μm uključujući PM10/5/2,5,

analiza za određivanje organskih i anorganskih supstanci sadržanih u :

 • otpadnim plinovima
 • radnim sredinamal
 • zraku (imisija)

 

Akreditirano mjerenje buke

 • mjerenje industrijske buke u okolišu
 • oprema i uređaji za mjerenje buke
 • mjerenje buke cestovnog prometa
 • mjerenje buke željezničkog prometa
 • mjerenje buke opreme i strojeva
 • određivanje zvučne snage izvora buke mjerenjem na reflektirajućoj plohi
 • testiranje učinkovitosti zvučnih barijera
 • određivanje razine izloženosti buci na radnom mjestu
 • mjerenje buke u stambenim zgradama

 

EKOLOGUS HAMILTON (Ekologus Sp. z o.o.) tržišni je lider u Poljskoj s:

 • timom stručnjaka koji mukotrpno prikupljaju dokumentaciju potebnu za akreditacije i administrativne dozvole
 • timom kvalificiranih konzultanata s potpunim poznavanjem zakonskih regulativa koje se tiču okoliša, te koji mogu interpretirati rezultate analiza izravno povezanih s zakonskim i ekonomskim posljedicama
 • inžinjerska tehnička podrška u slučaju bilo kakvog kvara u postrojenju (prevencija, oprema za hitne situacije, apsorbenti)
 • cjelokupna obuka – osiguravamo kvalificirane instruktore i najveće stručnjake na tržištu

 

Stečenim znanjem i iskustvom, od 1989. godine nudimo vrhunsku tehničku stručnost našim korisnicima. Pružamo sistematski pristup podrške našim klijentima u ophođenju s okolipnim procesima sukladno zakonskim okvirima.

 

Naša ponuda:

Savjetovanje i priprema dokumentacije koja se odnosi na pitanja okoliša:

  • izvještaji utjecaja ulaganja na okoliš
  • inicijalni izvještaji
  • analiza rizika za okoliš
  • integrirane dozvole i izmjene
  • zahtjevi za izdavanjem dozvola u području: gospodarenja otpadom, emisije prašine i plinova u zrak, sustava upravljanja otpadnim vodama
  • druga stručna industrijska i administrativna dokumentacija

Sanacija. Apsorbenti i oprema za hitne situacije

 • provođenje svih potrebnih korektivnih i preventivnih radnji uklanjanjem ili neutraliziranjem naftnog onečišćenja okoliša. Sanacija. Hidrogeološka procjena
 • prodaja apsorbenata i opreme za zdravlje, sigurnost i prevenciju na radnom mjestu

 

Obuka za individualne klijente:

 • za pitanja okoliša, REACH, CLP
 • za upravljanje sustavima i procesima
 • upravljačka kompetencija i interpersonalne vještine

 

Naš poslovni uspjeh je razvoj najvećih industrijskih postrojenja u zemlji:

 • pripremili smo preko 6 500 dokumenata u području zaštite okoliša
 • preko 12 000 klijenata
 • organizacija preko 1000 obuka – otvorenih i zatvorenih
 • preko 200 provedenih obnova vegetacije, te analiza voda i tla