Certifikati

Sudjelovanje u organizacijama

INSPEKCIJSKA TIJELA

FOSFA (FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS ASSOCIATIONS)

The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd (FOSFA) je profesionalno međunarodno tijelo za izdavanje ugovora i arbitražu isključivo u trgovini uljarica, ulja i masti s 1.113 članova u 89 zemalja. FOSFA trenutačno ima preko 400 nadzornih članova diljem svijeta. Glavni cilj ovakve sheme rada je poboljšanje i standardizacija razine kvalitete i usluga u interesu svih članica. J.S. Hamilton Poland je nadzorni član FOSFA-e od

Vidi više

GAFTA (GRAIN & FEED TRADE ASSOCIATION)

Gafta je međunarodno trgovinsko udruženje s preko 1.500 članova u 89 zemalja s ciljem promoviranja međunarodne trgovine poljoprivrednih proizvoda, začina i drugih proizvoda, te interesa članova diljem svijeta. Nadzorne organizacije upućene su na profesionalni nadzor od strane kupaca i trgovaca, prema uvjetima i odredbama Gafta-inih ugovora. Registrirani nadzornici provode inspekcije, verifikacije, preglede, procjenu kontrole i uvjeta žitarica, hrane za životinje, mahunarki, riže i drugih proizvoda koji su obuhvaćeni ugovorenim uvjetima. J.S. Hamilton Poland je nadzorni član Gafta-e od….

Vidi više

LABORATORIJSKE ANALIZE

FOSFA (FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS ASSOCIATIONS)

FOSFA-ini članovi uključeni u međunarodnu trgovinu oduvijek su se oslanjali na svjetsku mrežu potpuno nezavisnih nadzornih članova da će provesti točne i pravovremene ugovorene analize za pošiljke ulja, uljarica i masti. Nadzorni članovi, bilo punopravni ili pridruženi, mogu biti samo laboratoriji koji nisu izravno povezani s nekom tvrtkom uključenom u rad FOSFA-e. J.S. Hamilton Poland je nadzorni član FOSFA-e od….

Vidi više

GAFTA (GRAIN & FEED TRADE ASSOCIATION)

Laboratoriji uključeni u profesionalno prikupljanje uzoraka, pribavljanje certifikata o kvaliteti žitarica, hrane za životinje, mahunarki i riže kojima se trguje prema Gafta-inim uvjetima, moraju biti odobreni i u Registru analitičara. Registrirani laboratoriji suglasni su s provođenjem analitičkih metoda opisanih u ugovorenim uvjetima navedenima u Obrascu 130, Analitičke metode. J.S. Hamilton Poland je član analitičar od ….

Vidi više

OSTALA ČLANSTVA

SAVEZ KOZMETIČKE INDUSTRIJE POLJSKE

Laboratorij je član Saveza kozmetičke industrije Poljske – sektorske organizacije koja okuplja više od 120 tvrtki iz kozmetičke industrije. Od njenog osnivanja 2002. godine, aktivno podupire proizvođače i distributere kozmetičkih proizvoda, laboratorije, institute za istraživanje i centre za obuku. Savez je aktivno uključen u rad postojećih zakonodavnih tijela kao i u kreaciju novih prijedloga zakona. Savez predstavlja kozmetičke tvrtke na međunarodnoj razini, pozicionirajući poljsku industriju u svjetskim okvirima. Jedna od glavnih zadaća Saveza je vođenje radnih skupina koje se bave problematikom zakonodavstva, sastojaka, tvrdnji, standardizacije i sl. Radne skupine čine stručnjaci koji stvaraju platformu za razmjenu ideja, komentiranje zakonodavnih prijedloga na lokalnom i europskom nivou. Rezultat rada radnih skupina su zajedničke tehničke i zakonske pozicije koje omogućuju izgradnju dosljedne kozmetičke industrije Poljske.

POLJSKO VIJEĆE ZA DODATKE PREHRANI I FUNKCIONALNE PREHRAMBENE NAMIRNICE

Poljsko vijeće za dodatke prehrani i funkcionalne prehrambene namirnice (KRSiO) osnovano je 2004. godine kao izravan odgovor na nagli rast tržišta dodacima prehrani i funkcionalnim prehrambenim namirnicama u Poljskoj, kao i značajnim poljskim i europskim zakonodavnim promjenama. KRSiO ima sljedeće zadaće:

  • Utjecaj na regulatorne procese koji se odnose na dodatke prehrani i funkcionalne prehrambene proizvode
  • Širenje točnih informacija o ulozi navedenih proizvoda na ljudsku prehranu i aktivno sudjelovanje u kreiranju informiranog potrošača
  • Podrška proizvođačima pružanjem usluga pravnog savjetovanja i obuke u svezi proizvodnje i prodaje navedenih proizvoda sukladno standardima kvalitete i sigurnosti
  • Podrška istraživanju i razvoju, te prikupljanje znanstvenih podataka o dodacima prehrani i njihovim sastojcima
  • Suradnja s organizacijama, te nacionalnim i međunarodnim udrugama koje se bave hranom i njenim utjecajem na održavanje zdravlja
J.S. Hamilton Poland član je Vijeća od ………..

POLJSKA KOMORA AMBALAŽE

Poljska komora ambalaže (PIO) osnovana je 1994. godine kao udruga koja okuplja proizvođače i korisnike ambalaže. Njena glavna zadaća je zastupanje interesa tvrtki koje proizvode kontaktnu ambalažu, kontejnere i strojeve, kao i tisak za ambalažnu industriju. Komora organizira sudjelovanje svojih članica na glavnim međunarodnim izložbama i sajmovima, promovirajući poljsku industriju ambalaže. Bavi se i organizacijom konferencija i obuka vezano za management, napredak tehnologije i zakonodavstva. Promovira i poslovnu etiku među svojim članicama. Poljska komora ambalaže predstavlja svoje članice pred državnim i neovisnim agencijama, prenoseći njihove stavove i prijedloge. Sudjeluje i u formiranju poslovnih zakona. PIO surađuje sa sličnim organizacijama u drugim državama, podržavajući prisutnost poljskih tvrtki na stranim tržištima. Vodi i bazu podataka prodajnih ponuda i mogućnosti suradnje. Članstvo tvrtke u Komori osigurava njenu vjerodostojnost kao poslovnog partnera.