Petrokemija inspekcijske službe

Ponuda analize ukapljenih goriva: diesel i benzin

Analiza motornih goriva

Cilj kontrole kvalitete goriva je osiguranje najviše kvalitete na svim benzinskim postajama. Usluge analize omogućuju proviranje brenda lanaca benzinskih postaja, jača svijest potrošača, te je učinkovit način upravljanja sustavom kvalitete goriva.

 

Naša ponuda nezavisnih analiza uključuje:

 

 • prikupljanje uzoraka benzina, diesela, UNP-a na benzinskim postajama, iz cisterni, brodskih spremnika i dr. prema standardima: PN-EN ISO 3170, PN-EN 14275 or PN-EN 4275
 • brza dostava uzoraka goriva u naš akreditirani laboratorij u uvjetima koji sprječavaju bilo kakve promjene fizikalno-kemijskih parametara
 • analiza goriva u akreditiranim laboratorijima: benzina, dizelskih goriva, UNP, sukladno važećim zakonskim regulativama
 • izdavanje certifikata o kvaliteti analiziranog goriva
 • interventno i opsežno praćenje kvalitete goriva bilo gdje u zemlji
 • savjetovanje vezano za kvalitetu i kvantitetu motornih goriva
 • dozvola za objavljivanje informacije o nezavisnoj kontroli kvalitete motornih goriva provedenih od strane J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

Akreditacije

 

Najviši standard analize i uzorkovanja motornih goriva potvrdio je Poljski akreditacijski centar akreditacijama No. AK 011 i AB 079. Jamčimo da su naše analize provedene precizno i sukladno standardima koje nalaže industrija.

Naša ponuda:

  • Analiza benzina. Nudimo sve analize sukladno PN-EN 228
   • oktanski broj RON
   • oktanski broj MON
   • sadržaj olova
   • gustoća pri 15°C
   • sadržaj sumpora
   • metoda razdoblja indukcije
   • ispran (lijevo) i neispran (desno) sadržaj gume u benzinu
   • korozija bakrene trake
   • izgled
   • sadržaj alifatskih spojeva, olefina, PAH-ova
   • sadržaj benzena
   • sadržaj oksigenata i kisika
   • pritisak pare
   • sadržaj PAH-ova
   • frakcijski sastav
   • isparavanje goriva u karburatoru
  • Analiza dizel goriva. Nudimo sve analize sukladno PN-EN 228:
   • cetanski broj
   • cetanski indeks
   • gustoća pri 15°C
   • sadržaj PAH-ova
   • sadržaj sumpora
   • točka zapaljenja
   • rezidue ugljika
   • sadržaj pepela
   • sadržaj vode
   • sadržaj onečišćenja
   • korozija bakrene trake
   • sadržaj metil estera masnih kiselina (FAME)
   • oksidacijska stabilnost
   • klizavost (HFRR)
   • kinematička viskoznost
   • frakcijski sastav
   • točka zamućenja
   • točka začepljenja hladnog filtra (CFPP)
  • Analiza loživog ulja (lako i teško loživog) i naftnih derivata. Nudimo sve analize sukladno PN-C-96024:2011:
   • gustoća
   • kalorijska vrijednost
   • točka zapaljenja
   • kinematska viskoznost
   • frakcijski sastav
   • točka zgušnjavanja
   • rezidue ugljika
   • sadržaj sumpora
   • sadržaj vode
   • sadržaj onečišćenja
   • sadržaj pepela
   • oksidacijska stabilnost
   • klizavost (HFRR)
   • sadržaj vanadija
   • sadržaj ugljika
   • faktori emisije ugljičnog dioksida carbon
  • Biodiesel B20, B100/FAME, RME
  • Otpadna ulja
   • Identifikacija nečistoća u tehnološkim ili komunalnim postrojenjima
  • Biogoriva

 

 

Za tvrtke koje koriste biokomponente i biogoriva J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nudi:

 

   • podugovaranje laboratorijskih usluga. Laboratorij provodi monitoring kvalitete zaliha sirove nafte, te provodi rutinske kontrole postupka uz sveobuhvatnu kvalitetu kontrole biogoriva. Također, izdaje uvjerenja o kvaliteti za korisnike biokomponenti.
   • analize:
    • metilni esteri masnih kiselina (FAME, B100) sukladno PN-EN 14214
    • bioetanol
    • repičino ulje koje se koristi kao gorivo
    • analiza glicerina
    • bioheat ulja
   • procjena miješanja FAME i dieselskih mješavina sukladno Uredbama Ministarstva gospodarstva Poljske
   • identifikacija i određivanje FAME i dieselskih mješavina
   • prikupljanje uzoraka biokomponenti iz cisterni i spremnika sukladno standardima kvalitete

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Poljske ovlastilo je naš laboratorij za provođenje analize kvalitete biokomponenti i za izdavanje uvjerenja o kvaliteti (Uredba Ministarstva gospodarstva i rada Poljske od 19. listopada 2005. godine o bio komponentama i analizi kvalitete).

Vršimo i analize glicerina prema metodama Farmakopeje.