Kontrola tereta

Inspekcija kontejnera

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jamči stručnost i inspekcijske usluge u teretnim prostorima i kontejnerima u nacionalnom i međunarodnom prometu poljskih luka, kao i diljem zemlje.

Usluge inspekcije:

  • tehnička inspekcija kontejnera
  • kontrola čistoće spremnika
  • nadzor utovara i istovara
  • nadzor slaganja robe u kontejnerima
  • nadzor slaganja prekomjernog tereta u kontejnere i izdavanje potrebnih uvjerenja
  • fotografsko izvještavanje
  • izvještaji na poljskom i engleskom jeziku
  • obuka i savjetovanje