Petrokemija inspekcijske službe

Razina emisije CO2

Kako bi se zadovoljili zahtjevi emisije CO2 na temelju mjerenja, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nudi usluge koje omogućuju postrojenjima na koje se odnosi Shema o trgovanju emisijama EU određivanje stvarne količine emitiranog CO2, te prijavljivanje državnom sustavu za praćenje.

 

Naša ponuda usmjerena je na tijela specificirana u Nacionalnom planu raspodjele emisijskih kvota CO2 koji nemaju kontinuirani sustav nadzora (CEMS) ali su zainteresirana za određivanje razina emisije na temelju frakcija goriva i otpada koji nastaje izgaranjem u njihovim postrojenjima.

 

Primjena takvih metoda osigurava najviši nivo točnosti, te donosi znatnu uštedu u odnosu na računske metode bazirane na prosječnim emisijama CO2 za različite vrste goriva. Naše metode sukladne su zahtjevima Uredbe Ministarstva okoliša Poljske o praćenju supstanci obuhvaćenih zajedničkim sustavom o trgovini emisijama, a koja određuje parametre koji se koriste za izračunavanje emisija CO2, te su akreditirane sukladno standardu EN ISO 17025: 2005.

 

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. laboratoriji posjeduju akreditaciju PCA No AB 079 i specijalizirani su za analize goriva. Kako bi se odredila kvaliteta parametara i emisije CO2 važno je pažljivo pratiti postupak uzorkovanja. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. kao nezavisno tijelo akreditirano prema PN-EN ISO/IEC 17020:2006 (akreditacija PCA No. AK 011) nudi reprezentativno uzorkovanje ugljena uz recikliranje. Općom akreditacijom za analize, J.S. Hamilton kao nezavisni laboratorij i inspekcijsko tijelo jamči objektivno praćenje emisije CO2 uz učinkovitu potvrdu godišnje emisije.

 

Naša ponuda:

  • uzorkovanje
  • određivanje kalorijske vrijednosti i udjela ugljika
  • određivanje indeksa oksidacije za različita postrojenja
  • određivanje frakcije biomasa
  • izračun emisije CO2
  • priprema godišnjih izvještaja
  • druge stručne usluge kontrole, uključujući kvantitativnu procjenu zaliha
  • arbitrarna i komparativna analiza
  • savjetovanje