Petrokemija inspekcijske službe

Analiza i inspekcija biomase i sekundarnih goriva

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nudi sveobuhvatnu uslugu kontrole kvalitete cijelog logističkog lanca. Naše usluge uključuju određivanje količine i kvalitete biomase u pomorskom, željezničkom i cestovnom prometu, organizaciju logistike, te savjetovanje. Naša mreža laboratorija nudi brze i učinkovite procjene kvantitete i uzorkovanja. Naši testovi mogu biti temelj za financijske pregovore između dobavljača i kupca. Naša je ponuda usmjerena elektranama, proizvođačima i dobavljačima biomase.

Naša ponuda:

 

 • određivanje kvantitete tereta koji se prevozi
 • inspekcija i nadzor ukrcaja i iskrcaja, nadzor vaganja
 • uzorkovanje biomase
 • usluge analize u dva akreditirana laboratorija, kontrola kvalitete
 • provjera stanja zaliha na skladištu
 • organizacija logističkih rješenja u pomorskom, željezničkom i cestovnom prometu
 • analiza biomase, podugovaranje laboratorija

 

Analiza biomase uključuje:

 

 • sadržaj pepela
 • hlapljiva tvar
 • sadržaj ugljika, vodika, dušika i sumpora (C, H, N, S)
 • kalorijska vrijednost
 • sadržaj klora
 • određivanje osnovne analize i sastava manjih elemenata i osnovnog pepela
 • temperatura fuzije pepela
 • sadržaj halogena fluora (F), klora (Cl), broma (Br)
 • sadržaj ekstrahiranih organskih halogena (EOX)
 • sadržaj biomasa
 • gustoća mase
 • ispitivanje kvalitete i fizikalnih svojstava peleta

 

Nudimo i analize recikliranih goriva, alternativnih goriva, otpada, RFD i SRF. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. registriran je pri GAFTA-i, i provodi analize biomase u koheziji s Europskim regulatornim standardima (PN-EN), te sukladno poljskim standardima za kruta goriva, kao i DIN standardima. Naši laboratoriji nalaze se u Gdyniji i Katowicama.